Zdroj: AISLP Výběr léku

NEORECORMON 500 IU inj. sol.
NEORECORMON 1000 IU inj. sol.
NEORECORMON 2000 IU inj. sol.
NEORECORMON 3000 IU inj. sol.
NEORECORMON 4000 IU inj. sol.
NEORECORMON 5000 IU inj. sol.
NEORECORMON 6000 IU inj. sol.
NEORECORMON 10000 IU inj. sol.
NEORECORMON 20000 IU inj. sol.
NEORECORMON 30000 IU inj. sol.
injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Hertfordshire, Velká Británie.

Antianemikum, epoetin beta.

Léčba symptomatické anémie spojené s chronickým renálním selháním u dospělých a pediatrických pacientů. Prevence anémie u předčasně narozených dětí (před 34. týdnem těhotenství) s porodní hmotností 750-1500 g. Léčba symptomatické anémie u dospělých pacientů s nemyeloidními malignitami, kteří jsou léčeni chemoterapií. Stimulace erytropoézy před odběrem krve k autologní transfuzi.
Výčet balení

0026699SDR+IVN INJ SOL 1X0.3MLRp.
0026700SDR+IVN INJ SOL 6X0.3MLRp.518.27
0026703SDR+IVN INJ SOL 1X0.3MLRp.
0026704SDR+IVN INJ SOL 6X0.3MLRp.2 073.06
0026705SDR+IVN INJ SOL 6X0.3MLRp.3 109.59
0026706SDR+IVN INJ SOL 1X0.3MLRp.
0026707SDR+IVN INJ SOL 1X0.3MLRp.
0026708SDR+IVN INJ SOL 6X0.3MLRp.5 182.65
0026709SDR+IVN INJ SOL 6X0.6MLRp.10 365.30
0026710SDR+IVN INJ SOL 1X0.6MLRp.
0026711SDR+IVN INJ SOL 1X0.6MLRp.
0026712SDR+IVN INJ SOL 6X0.6MLRp.
0026715SDR+IVN INJ SOL 1X0.3MLRp.
0026716SDR+IVN INJ SOL 6X0.3MLRp.4 146.12
0026717SDR+IVN INJ SOL 6X0.3MLRp.6 219.18
0026718SDR+IVN INJ SOL 1X0.3MLRp.
0028069SDR+IVN INJ SOL 1X0.6MLRp.
0028070SDR+IVN INJ SOL 4X0.6MLRp.20 730.60

NEORECORMON VÍCEDÁVKOVÝ 50000 inj. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Hertfordshire, Velká Británie.

Antianemikum, epoetin beta.

Léčba symptomatické anémie spojené s chronickým renálním selháním u dospělých a pediatrických pacientů. Léčba symptomatické anémie u dospělých pacientů s nemyeloidními malignitami, kteří jsou léčeni chemoterapií. Stimulace erytropoézy před odběrem krve k autologní transfuzi.

0026693SDR+IVN INJ LSO LQF 1+1X10MLRp.8 637.75