Zdroj: AISLP Výběr léku

MYOCET 50 mg inf. dis. psd. lqc.
prášek, disperze a rozpouštědlo koncentrátu pro infuzní disperzi

Teva B.V., Haarlem, Nizozemí.

Cytostatikum.

V kombinaci s cyklofosfamidem jako lék první linie u metastatického karcinomu prsu u dospělých žen.

0026631IVN INF DIS PSD LQC 2XSETX50MGRp.1 057.95
0193221IVN INF DIS PSD LQC 1XSETX50MGRp.