Zdroj: AISLP Výběr léku

MIXTARD 30 - 40 IU/ml inj. sus.
injekční suspenze v injekční lahvičce

Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Dánsko.

Antidiabetikum, směsný biosyntetický lidský inzulin.

Léčba diabetes mellitus.
Výčet balení

0026590SDR INJ SUS 1X10MLRp.
0026591SDR INJ SUS 5X10MLRp.
0026625SDR INJ SUS 5(5X1)X10MLRp.

MIXTARD 30 - 100 IU/ml inj. sus.
injekční suspenze v injekční lahvičce

Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Dánsko.

Antidiabetikum, směsný biosyntetický lidský inzulin.

Léčba diabetes mellitus.
Výčet balení

0026626INJ SUS 1X10MLRp.
0026592INJ SUS 5X10MLRp.
0026624SDR INJ SUS 5(5X1)X10MLRp.

MIXTARD 30 INNOLET 100 IU/ml inj. sus.
MIXTARD 30 FLEXPEN 100 IU/ml inj. sus.
injekční suspenze v předplněném peru

Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Dánsko.

Antidiabetikum, směsný biosyntetický lidský inzulin.

Léčba diabetes mellitus.
Výčet balení

0026618SDR INJ SUS 5X3MLRp.
0026619SDR INJ SUS 1X3MLRp.
0026620SDR INJ SUS 10X3MLRp.
0026621SDR INJ SUS 10X3MLRp.
0026622SDR INJ SUS 5X3MLRp.
0026623SDR INJ SUS 1X3MLRp.

MIXTARD 30 PENFILL 100 IU/ml inj. sus.
MIXTARD 40 PENFILL 100 IU/ml inj. sus.
MIXTARD 50 PENFILL 100 IU/ml inj. sus.
injekční suspenze v zásobní vložce

Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Dánsko.

Antidiabetikum, směsný biosyntetický lidský inzulin.

Léčba diabetes mellitus.
Výčet balení

0026602SDR INJ SUS 5X3MLRp.848.35
0026605SDR INJ SUS 10X3MLRp.
0026597SDR INJ SUS 1X3MLRp.
0026601SDR INJ SUS 5X3MLRp.
0026606SDR INJ SUS 10X3MLRp.
0026598SDR INJ SUS 1X3MLRp.
0026607INJ SUS 10X3MLRp.
0026600INJ SUS 5X3MLRp.
0026599INJ SUS 1X3MLRp.