Zdroj: AISLP Výběr léku

METALYSE 6000 U inj. pso. lqf.
METALYSE 8000 U inj. pso. lqf.
METALYSE 10000 U inj. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, SRN.

Antitrombotikum, fibrinolytikum.

Trombolytická léčba dospělých pacientů se suspektním infarktem myokardu s přetrvávající elevací ST nebo nově vzniklým blokem levého raménka v průběhu 6 hodin od začátku příznaků akutního infarktu myokardu (AMI).
Výčet balení

0026565INJ PSO LQF 1X6KURp.
0026566INJ PSO LQF 1X8KURp.
0026568INJ PSO LQF 1X10KURp.