Zdroj: AISLP Výběr léku

MABTHERA 100 mg inf. cnc. sol.
MABTHERA 500 mg inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Hertfordshire, Velká Británie.

Cytostatikum, monoklonální protilátka.

Nehodgkinské lymfomy: folikulární lymfom III.-IV. klinického stádia; CD20 pozitivní difuzní velkobuněčný nehodgkinský maligní lymfom z B buněk. Chronická lymfatická leukemie. Těžká aktivní revmatoidní artritida. Granulomatóza s polyangiitidou (GPA) a mikroskopická polyangiitida (MPA).

0026543INF CNC SOL 2X10MLRp.12 495.63
0026544INF CNC SOL 1X50MLRp.31 239.07

MABTHERA 1400 mg inj. sol.
subkutánní injekční roztok

Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Hertfordshire, Velká Británie.

Cytostatikum, monoklonální protilátka.

Nehodgkinské lymfomy: folikulární lymfom III.-IV. klinického stádia; CD20 pozitivní difuzní velkobuněčný nehodgkinský maligní lymfom z B buněk.

0194866INJ SOL 1X15MLRp.