Zdroj: AISLP Výběr léku

AZOMYR 5 mg por. lyo.
perorální lyofilizát

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Antihistaminikum.

Zmírnění příznaků spojených s alergickou rýmou a urtikarií.
Výčet balení

0026468POR LYO 1X5MGRp.
0026469POR LYO 2X5MGRp.
0026470POR LYO 3X5MGRp.
0026471POR LYO 5X5MGRp.
0026472POR LYO 7X5MGRp.
0026473POR LYO 10X5MGRp.
0026474POR LYO 14X5MGRp.
0026475POR LYO 15X5MGRp.
0026476POR LYO 20X5MGRp.
0026477POR LYO 21X5MGRp.
0026478POR LYO 30X5MGRp.
0026479POR LYO 50X5MGRp.
0026480POR LYO 100X5MGRp.

AZOMYR 0.5 mg/ml por. sol.
perorální roztok

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Antihistaminikum.

Zmírnění příznaků spojených s alergickou rýmou a urtikarií.
Výčet balení

0028876POR SOL 1X30ML LŽIČKARp.
0028877POR SOL 1X50ML LŽIČKARp.
0028878POR SOL 1X60ML LŽIČKARp.
0028879POR SOL 1X100ML LŽIČKARp.
0028880POR SOL 1X120ML LŽIČKARp.45.47
0028881POR SOL 1X150ML LŽIČKARp.
0028882POR SOL 1X225ML LŽIČKARp.
0028883POR SOL 1X300ML LŽIČKARp.
0028884POR SOL 1X150ML STŘÍKAČKARp.

AZOMYR 5 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Antihistaminikum.

Zmírnění příznaků spojených s alergickou rýmou a urtikarií.
Výčet balení

0026447POR TBL FLM 1X5MGRp.
0026448POR TBL FLM 2X5MGRp.
0026449POR TBL FLM 3X5MGRp.
0026450POR TBL FLM 5X5MGRp.
0026451POR TBL FLM 7X5MGRp.
0026452POR TBL FLM 10X5MGRp.
0026453POR TBL FLM 14X5MGRp.
0026454POR TBL FLM 15X5MGRp.
0026455POR TBL FLM 20X5MGRp.
0026456POR TBL FLM 21X5MGRp.
0026457POR TBL FLM 30X5MGRp.113.66
0026458POR TBL FLM 50X5MGRp.189.43
0026459POR TBL FLM 100X5MGRp.378.86

AZOMYR 2.5 mg por. tbl. dis.
AZOMYR 5 mg por. tbl. dis.
tablety dispergovatelné v ústech

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Antihistaminikum.

Zmírnění příznaků spojených s alergickou rýmou a urtikarií.
Výčet balení

0028852POR TBL DIS 5X5MGRp.
0028853POR TBL DIS 6X5MGRp.
0028854POR TBL DIS 10X5MGRp.
0028855POR TBL DIS 12X5MGRp.
0028856POR TBL DIS 15X5MGRp.
0028857POR TBL DIS 18X5MGRp.
0028858POR TBL DIS 20X5MGRp.
0028859POR TBL DIS 30X5MGRp.
0028860POR TBL DIS 50X5MGRp.
0028861POR TBL DIS 60X5MGRp.
0028862POR TBL DIS 90X5MGRp.
0028863POR TBL DIS 100X5MGRp.
0028864POR TBL DIS 100X2.5MGRp.
0028865POR TBL DIS 90X2.5MGRp.
0028866POR TBL DIS 60X2.5MGRp.
0028867POR TBL DIS 50X2.5MGRp.
0028868POR TBL DIS 30X2.5MGRp.
0028869POR TBL DIS 20X2.5MGRp.
0028870POR TBL DIS 18X2.5MGRp.
0028871POR TBL DIS 15X2.5MGRp.
0028872POR TBL DIS 12X2.5MGRp.
0028873POR TBL DIS 10X2.5MGRp.
0028874POR TBL DIS 6X2.5MGRp.
0028875POR TBL DIS 5X2.5MGRp.