Zdroj: AISLP Výběr léku

ALDURAZYME inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Genzyme Europe B.V., Naarden, Nizozemí.

Substituční enzymová terapie.

Dlouhodobá substituční enzymová terapie pacientů s potvrzenou diagnózou mukopolysacharidózy typu I (MPS I; deficience alfa-L-iduronidázy), k léčbě non-neurologických manifestací choroby.
Výčet balení

0026354IVN INF CNC SOL 1X5MLRp.18 223.77
0026355IVN INF CNC SOL 10X5MLRp.
0026356IVN INF CNC SOL 25X5MLRp.