Zdroj: AISLP Výběr léku

BONDRONAT 2 mg/2 ml inf. cnc. sol.
BONDRONAT 6 mg/6 ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Hertfordshire, Velká Británie.

Bisfosfonát.

Prevence kostních příhod (patologických zlomenin a kostních komplikací, které vyžadují radiologickou nebo chirurgickou léčbu) u dospělých pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami. Léčba hyperkalcemie vyvolané nádorem s výskytem nebo bez výskytu metastáz u dospělých pacientů.
Výčet balení

0026237INF CNC SOL 1X2MLRp.
0026244INF CNC SOL 1X6MLRp.1 602.30
0026245INF CNC SOL 5X6MLRp.
0026246INF CNC SOL 10X6MLRp.

BONDRONAT 50 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Hertfordshire, Velká Británie.

Bisfosfonát.

Prevence kostních příhod (patologických zlomenin a kostních komplikací vyžadujících radiologickou nebo chirurgickou léčbu) u dospělých pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami.

0026242POR TBL FLM 28X50MGRp.3 828.13
0026243POR TBL FLM 84X50MGRp.