Zdroj: AISLP Výběr léku

BEROMUN 1 mg/5 ml inf. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok

Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, SRN.

Cytokin, TNF alfa-1a.

K adjuvantní léčbě dospělých pacientů před chirurgickým odstraněním tumoru s cílem odvrátit nebo oddálit amputaci nebo k paliativní léčbě při chirurgicky neřešitelném sarkomu měkkých tkání končetin. Podává se v kombinaci s melfalanem za použití metody izolované perfuze končetiny (IPK) při mírné hypertermii.

0026202INF PSO LQF 4+4Rp.