Zdroj: AISLP Výběr léku

PRIALT 25 mikrogramů/ml inf. sol.
PRIALT 100 mikrogramů/ml inf. sol.
infuzní roztok

Eisai Ltd., Hatfield, Herts, Velká Británie.

Analgetikum.

Léčba silné chronické bolesti u pacientů, kteří vyžadují intratekální (IT) analgezii.
Výčet balení

0026104INF SOL 1X20MLRp.
0028418INF SOL 1X1MLRp.
0028419INF SOL 1X2MLRp.
0028420INF SOL 1X5MLRp.