Zdroj: AISLP Výběr léku

BONVIVA 3 mg/3 ml inj. sol.
injekční roztok

Roche Registration Ltd., Welwyn, Hertfordshire, Velká Británie.

Bisfosfonát.

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin. Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku proximálního femuru nebyla stanovena.

0026099IVN INJ SOL 1X3MG/3MLRp.1 388.65
0026100IVN INJ SOL 4X3MG/3MLRp.

BONVIVA 150 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Roche Registration Ltd., Welwyn, Hertfordshire, Velká Británie.

Bisfosfonát.

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin. Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku proximálního femuru nebyla stanovena.

0025421POR TBL FLM 1X150MGRp.221.29
0025422POR TBL FLM 3X150MGRp.663.86