Zdroj: AISLP Výběr léku

CUBICIN 350 mg inj.+inf. plv. sol.
CUBICIN 500 mg inj.+inf. plv. sol.
prášek pro injekční nebo infuzní roztok

Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex, Velká Británie.

Antibiotikum.

Léčba následujících infekcí u dospělých: komplikované infekce kůže a měkkých tkání (cSSTI); pravostranná infekční endokarditida (RIE) vyvolaná Staphylococcus aureus; bakteriemie způsobená Staphylococcus aureus (SAB), pokud je doprovázena RIE nebo cSSTI. Daptomycin je účinný pouze proti grampozitivním bakteriím.
Výčet balení

0026070INJ+INF PLV SOL 1X350MGRp.
0026071INJ+INF PLV SOL 1X500MGRp.2 903.23
0193485INJ+INF PLV SOL 5X350MGRp.
0193486INJ+INF PLV SOL 5X500MGRp.