Zdroj: AISLP Výběr léku

NAGLAZYME 1 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

BioMarin Europe Ltd., London, Velká Británie.

Substituční enzymová terapie.

Dlouhodobá enzymatická substituční léčba u pacientů s mukopolysacharidózou VI (MPS VI; deficit N-acetylgalaktosamin 4-sulfatázy; Maroteauxův-Lamyův syndrom).

0026069IVN INF CNC SOL 1X5MLRp.
0500228IVN INF CNC SOL 6X5MLRp.