Zdroj: AISLP Výběr léku

YTTRIGA 0.1-300 GBq rad. pre.
prekurzor radiofarmaka

Eckert und Ziegler Radiopharm GmbH, Branschweig, SRN.

Radiofarmakum.

K použití při radioaktivním značení nosičových molekul, které byly vyvinuty a schváleny ke značení tímto radionuklidem.

0026067RAD PRE SOL 0.1-300GBQ/MLRp.
0168496RAD PRE SOL 0.1-300GBQ/MLRp.