Zdroj: AISLP Výběr léku

PROCORALAN 5 mg por. tbl. flm.
PROCORALAN 7.5 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Les Laboratoires Servier S.L., Madrid, Španělsko.

Kardiakum.

Symptomatická léčba chronické stabilní anginy pectoris u dospělých s normálním sinusovým rytmem a srdeční frekvencí >= 70 tepů/min u pacientů, u kterých nejsou tolerovány nebo jsou kontraindikovány beta-blokátory nebo v kombinaci s beta-blokátory u pacientů, kteří jsou nedostatečně kontrolováni optimální dávkou beta-blokátoru. Léčba chronického srdečního selhání NYHA II-IV se systolickou dysfunkcí u pacientů se sinusovým rytmem a srdeční frekvencí >= 75 tepů/min v kombinaci se standardní terapií včetně léčby beta-blokátory, nebo pokud jsou beta-blokátory kontraindikovány nebo nejsou tolerovány.
Výčet balení

0025967POR TBL FLM 14X5MGRp.
0025968POR TBL FLM 28X5MGRp.
0025969POR TBL FLM 56X5MGRp.926.34
0025970POR TBL FLM 84X5MGRp.
0025971POR TBL FLM 98X5MGRp.
0025972POR TBL FLM 100X5MGRp.
0025973POR TBL FLM 112X5MGRp.1 852.66
0025974POR TBL FLM 112X7.5MGRp.2 498.44
0025975POR TBL FLM 100X7.5MGRp.
0025976POR TBL FLM 98X7.5MGRp.
0025977POR TBL FLM 84X7.5MGRp.
0025978POR TBL FLM 56X7.5MGRp.1 249.21
0025979POR TBL FLM 28X7.5MGRp.
0025980POR TBL FLM 14X7.5MGRp.