Zdroj: AISLP Výběr léku

ZYPREXA 2.5 mg por. tbl. flm.
ZYPREXA 5 mg por. tbl. flm.
ZYPREXA 7.5 mg por. tbl. flm.
ZYPREXA 10 mg por. tbl. flm.
ZYPREXA 15 mg por. tbl. flm.
ZYPREXA 20 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické epizody olanzapinem byla účinná.
Výčet balení

0025922POR TBL FLM 28X2.5MGRp.
0025925POR TBL FLM 28X5MGRp.211.96
0025926POR TBL FLM 56X7.5MGRp.
0025930POR TBL FLM 28X10MGRp.282.60
0025931POR TBL FLM 56X10MGRp.1 869.19
0025932POR TBL FLM 28X7.5MGRp.
0025933POR TBL FLM 28X15MGRp.1 401.44
0025936POR TBL FLM 28X20MGRp.1 580.46
0028347POR TBL FLM 56X2.5MGRp.
0028348POR TBL FLM 56X5MGRp.
0028349POR TBL FLM 56X20MGRp.
0028350POR TBL FLM 56X15MGRp.
0029758POR TBL FLM 35X2.5MGRp.
0029759POR TBL FLM 35X5MGRp.
0029760POR TBL FLM 35X7.5MGRp.
0029761POR TBL FLM 35X10MGRp.
0029762POR TBL FLM 35X15MGRp.
0029763POR TBL FLM 35X20MGRp.
0029764POR TBL FLM 70X2.5MGRp.
0029765POR TBL FLM 70X5MGRp.
0029766POR TBL FLM 70X7.5MGRp.
0029767POR TBL FLM 70X10MGRp.
0029768POR TBL FLM 70X15MGRp.
0029769POR TBL FLM 70X20MGRp.
0168013POR TBL FLM 98X2.5MGRp.
0168014POR TBL FLM 98X5MGRp.
0168015POR TBL FLM 98X7.5MGRp.
0168016POR TBL FLM 98X10MGRp.
0168017POR TBL FLM 98X15MGRp.
0168018POR TBL FLM 98X20MGRp.

ZYPREXA 10 mg inj. plv. sol.
prášek pro injekční roztok

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Antipsychotikum.

K rychlému ztišení agitace a poruch chování u pacientů se schizofrenií nebo manickou epizodou, když není vhodná perorální léčba.

0025937INJ PLV SOL 1X10MGRp.
0025938INJ PLV SOL 10X10MGRp.

ZYPREXA VELOTAB 5 mg por. tbl. dis.
ZYPREXA VELOTAB 10 mg por. tbl. dis.
ZYPREXA VELOTAB 15 mg por. tbl. dis.
ZYPREXA VELOTAB 20 mg por. tbl. dis.
tablety dispergovatelné v ústech

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické epizody olanzapinem byla účinná.
Výčet balení

0025918POR TBL DIS 28X5MGRp.211.96
0025919POR TBL DIS 28X10MGRp.282.60
0025920POR TBL DIS 28X15MGRp.1 401.51
0025921POR TBL DIS 28X20MGRp.
0028378POR TBL DIS 56X5MGRp.
0028379POR TBL DIS 56X10MGRp.
0028380POR TBL DIS 56X15MGRp.
0028381POR TBL DIS 56X20MGRp.
0029770POR TBL DIS 35X5MGRp.
0029771POR TBL DIS 35X10MGRp.
0029772POR TBL DIS 35X15MGRp.
0029773POR TBL DIS 35X20MGRp.
0029774POR TBL DIS 70X5MGRp.
0029775POR TBL DIS 70X10MGRp.
0029776POR TBL DIS 70X15MGRp.
0029777POR TBL DIS 70X20MGRp.
0193633POR TBL DIS 98X5MGRp.
0193634POR TBL DIS 98X10MGRp.
0193635POR TBL DIS 98X15MGRp.
0193636POR TBL DIS 98X20MGRp.