Zdroj: AISLP Výběr léku

NOVOSEVEN 1.2 mg (60 KIU) inj. pso. lqf.
NOVOSEVEN 2.4 mg (120 KIU) inj. pso. lqf.
NOVOSEVEN 4.8 mg (240 KIU) inj. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Dánsko.

Koagulační faktor.

Léčba krvácivých příhod a prevence krvácení při operacích nebo invazivních procedurách u následujících skupin pacientů: pacienti s vrozenou hemofilií s inhibitory proti koagulačním faktorům VIII nebo IX > 5 BU, pacienti s vrozenou hemofilií, u kterých se očekává vysoká anamnestická odpověď na aplikaci faktoru VIII nebo IX, pacienti se získanou hemofilií, pacienti s vrozeným nedostatkem faktoru VII, pacienti s Glanzmannovou trombastenií s protilátkami proti GP IIb-IIIa a/nebo HLA a s předchozí nebo přítomnou refrakteritou k transfuzi trombocytů.
Výčet balení

0025901INJ PSO LQF 1.2MG+STŘRp.
0025902INJ PSO LQF 2.4MG+STŘRp.
0025903INJ PSO LQF 4.8MG+STŘRp.

NOVOSEVEN 1 mg (50 KIU) inj. pso. lqf.
NOVOSEVEN 2 mg (100 KIU) inj. pso. lqf.
NOVOSEVEN 5 mg (250 KIU) inj. pso. lqf.
NOVOSEVEN 8 mg (400 KIU) inj. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Dánsko.

Koagulační faktor.

Léčba krvácivých příhod a prevence krvácení při operacích nebo invazivních procedurách u následujících skupin pacientů: pacienti s vrozenou hemofilií s inhibitory proti koagulačním faktorům VIII nebo IX >5 BU, pacienti s vrozenou hemofilií, u kterých se očekává vysoká anamnestická odpověď na aplikaci faktoru VIII nebo IX, pacienti se získanou hemofilií, pacienti s vrozeným nedostatkem faktoru VII, pacienti s Glanzmannovou trombastenií s protilátkami proti GP IIb-IIIa a/nebo HLA a s předchozí nebo přítomnou refrakteritou k transfuzi trombocytů.
Výčet balení

0029448INJ PSO LQF 1MGRp.16 893.48
0029449INJ PSO LQF 2MGRp.33 786.96
0029450INJ PSO LQF 5MGRp.84 467.39
0167935INJ PSO LQF 8MGRp.
0194240INJ PSO LQF 1MGRp.
0194241INJ PSO LQF 2MGRp.
0194242INJ PSO LQF 5MGRp.
0194243INJ PSO LQF 8MGRp.