Zdroj: AISLP Výběr léku

INVANZ 1 g inf. plv. csl.
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Betalaktamové antibiotikum ze skupiny karbapenemů.

Léčba infekcí vyvolaných bakteriemi, o nichž je známo nebo u nichž lze předpokládat, že jsou citlivé na ertapenem, pokud je nutná parenterální terapie: intraabdominální infekce, komunitní pneumonie, akutní gynekologické infekce, infekce kůže a měkkých tkání diabetické nohy. U dospělých k profylaxi infekce v místě chirurgického zákroku po plánované kolorektální operaci.

0025746INF PLV SOL 1X1GMRp.1 106.80
0028137INF PLV SOL 10X1GMRp.