Zdroj: AISLP Výběr léku

INTEGRILIN 0.75 mg/ml inf. sol.
INTEGRILIN 2 mg/ml inj. sol.
infuzní roztok/injekční roztok

Glaxo Group Ltd., Brentford, Middlesex, Velká Británie.

Protidestičkové léčivo.

K prevenci časného infarktu myokardu u pacientů s nestabilní anginou pectoris nebo s non-Q infarktem myokardu s poslední epizodou bolesti na hrudi, která se vyskytla během posledních 24 hodin a s EKG změnami a/nebo zvýšením hodnot kardiomarkerů.

0025744INF SOL 1X100MLRp.
0025745INJ SOL 1X10MLRp.