Zdroj: AISLP Výběr léku

INOMAX 400 ppm mol/mol inh. gas
INOMAX 800 ppm mol/mol inh. gas
plyn k inhalaci

Linde Healthcare AB, Lidingö, Švédsko.

Léčivo respiračního systému.

Společně s ventilační podporou a dalšími vhodnými látkami: k léčbě novorozenců narozených v nebo po 34. týdnu těhotenství s hypoxickou respirační poruchou spojenou s klinicky nebo echokardiograficky prokázanou pulmonální hypertenzí; jako součást léčby perioperační a postoperační plicní hypertenze u dospělých a dětí ve věku 0-17 let ve spojení s operací srdce.
Výčet balení

0025670INH GAS 1X10LTX400PPMRp.171 385.41
0025671INH GAS 1X2LTX400PPMRp.34 277.08
0168120INH GAS 1X2LTX800PPMRp.
0168121INH GAS 1X10LTX800PPMRp.