Zdroj: AISLP Výběr léku

HUMALOG MIX25 100 U/ml inj. sus.
HUMALOG MIX50 100 U/ml inj. sus.
injekční suspenze v injekční lahvičce

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Antidiabetikum, inzulinový analog.

Léčba diabetes mellitus.

0025593INJ SUS 1X10MLRp.
0025606INJ SUS 1X10MLRp.

HUMALOG MIX25 100 U/ml KWIKPEN inj. sus.
HUMALOG MIX50 100 U/ml KWIKPEN inj. sus.
injekční suspenze v předplněném peru KwikPen

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Antidiabetikum, inzulinový analog.

Léčba diabetes mellitus.
Výčet balení

0029691INJ SUS 5X3MLRp.896.07
0029692INJ SUS 2X(5X3ML)Rp.
0029693INJ SUS 5X3MLRp.896.07
0029694INJ SUS 2X(5X3ML)Rp.

HUMALOG MIX25 100 U/ml inj. sus.
HUMALOG MIX50 100 U/ml inj. sus.
injekční suspenze v zásobní vložce

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Antidiabetikum, inzulinový analog.

Léčba diabetes mellitus.
Výčet balení

0025594INJ SUS 5X3MLRp.848.35
0025596INJ SUS 5X3MLRp.848.35
0025611INJ SUS 2X(5X3ML)Rp.
0025612INJ SUS 2X(5X3ML)Rp.