Zdroj: AISLP Výběr léku

HUMALOG 100 U/ml inj. sol.
injekční roztok v injekční lahvičce

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Antidiabetikum, inzulinový analog.

Léčba diabetes mellitus u dospělých a dětí.
Výčet balení

0025590INJ SOL 1X10MLRp.529.88
0025607INJ SOL 2X10MLRp.
0025608INJ SOL 5X(1X10ML)Rp.

HUMALOG 100 U/ml KWIKPEN inj. sol.
injekční roztok v předplněném peru KwikPen

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Antidiabetikum, inzulinový analog.

Léčba diabetes mellitus u dospělých a dětí.

0029689INJ SOL 5X3MLRp.896.07
0029690INJ SOL 2X(5X3ML)Rp.

HUMALOG 100 U/ml inj. sol.
injekční roztok v zásobní vložce

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Antidiabetikum, inzulinový analog.

Léčba diabetes mellitus u dospělých a dětí.

0025592INJ SOL 5X3MLRp.848.35
0025610INJ SOL 2X(5X3ML)Rp.

HUMALOG 200 U/ml inj. sol.
injekční roztok v předplněném peru KwikPen

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Antidiabetikum, inzulinový analog.

Léčba diabetes mellitus u dospělých.
Výčet balení

0210176SDR INJ SOL 1X3MLRp.
0210177SDR INJ SOL 2X3MLRp.
0210178SDR INJ SOL 5X3MLRp.1 792.14
0210179SDR INJ SOL 10(2X5)X3MLRp.