Zdroj: AISLP Výběr léku

FARESTON 60 mg por. tbl. nob.
tablety

Orion Corporation, Espoo, Finsko.

Cytostatikum, antiestrogen.

Hormonální léčba první linie při hormon-dependentním metastatickém karcinomu prsu u postmenopauzálních pacientek. Podávání se nedoporučuje u pacientek s nádory bez exprese estrogenních receptorů.

0025584POR TBL NOB 30X60MGRp.
0025585POR TBL NOB 100X60MGRp.492.30