Zdroj: AISLP Výběr léku

HELIXATE NEXGEN 250 IU inj. pso. lqf.
HELIXATE NEXGEN 500 IU inj. pso. lqf.
HELIXATE NEXGEN 1000 IU inj. pso. lqf.
HELIXATE NEXGEN 2000 IU inj. pso. lqf.
HELIXATE NEXGEN 3000 IU inj. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Bayer Pharma AG, Berlin, SRN.

Koagulační faktor.

Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií A (vrozený nedostatek faktoru VIII). Není indikován při von Willebrandově chorobě. Pro dospělé, dospívající a dětí všech věkových kategorií.
Výčet balení

0025578IVN INJ PSO LQF 1+1X2.5ML+SETRp.2 157.45
0025579IVN INJ PSO LQF 1+1X2.5ML+SETRp.4 314.91
0025580IVN INJ PSO LQF 1+1X2.5ML+SETRp.8 629.83
0149031IVN INJ PSO LQF 1+1X5ML+SETRp.17 259.66
0167805IVN INJ PSO LQF 1+1X5ML+SETRp.