Zdroj: AISLP Výběr léku

GLIVEC 50 mg por. cps. dur.
GLIVEC 100 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Novartis Europharm Ltd., Camberley, Velká Británie.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Philadelphia chromosom (bcr-abl) pozitivní (Ph+) chronická myeloidní leukemie (Ph+ CML). Akutní lymfatická leukemie (Ph+ ALL). Myelodysplastické/myeloproliferativní onemocnění (MDS/MPD) spojené se změnou genu receptoru pro růstový faktor krevních destiček (PDGFR). Syndrom pokročilé hypereozinofilie (HES) a/nebo chronická eozinofilní leukemie (CEL) s přeskupením FIP1L1-PDPDGFR-alfa. Inoperabilní a/nebo metastatické maligní stromálními nádory zažívacího traktu (GIST) s pozitivním Kit (CD 117). Inoperabilní dermatofibrosarkom protuberans (DFSP).
Výčet balení

0025497POR CPS DUR 30X50MGRp.
0025498POR CPS DUR 24X100MGRp.
0025499POR CPS DUR 48X100MGRp.
0025500POR CPS DUR 96X100MGRp.
0025501POR CPS DUR 120X100MGRp.
0025502POR CPS DUR 180X100MGRp.

GLIVEC 100 mg por. tbl. flm.
GLIVEC 400 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Novartis Europharm Ltd., Camberley, Velká Británie.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Philadelphia chromosom (bcr-abl) pozitivní (Ph+) chronická myeloidní leukemie (Ph+ CML). Akutní lymfatická leukemie (Ph+ ALL). Myelodysplastické/myeloproliferativní onemocnění (MDS/MPD) spojené se změnou genu receptoru pro růstový faktor krevních destiček (PDGFR). Syndrom pokročilé hypereozinofilie (HES) a/nebo chronická eozinofilní leukemie (CEL) s přeskupením FIP1L1-PDPDGFR-alfa. Inoperabilní a/nebo metastatické maligní stromálními nádory zažívacího traktu (GIST) s pozitivním Kit (CD 117). Inoperabilní dermatofibrosarkom protuberans (DFSP).
Výčet balení

0028025POR TBL FLM 20X100MGRp.
0028026POR TBL FLM 60X100MGRp.28 262.10
0028027POR TBL FLM 10X400MGRp.
0028028POR TBL FLM 30X400MGRp.56 524.19
0028384POR TBL FLM 120X100MGRp.72 981.20
0028385POR TBL FLM 180X100MGRp.
0028386POR TBL FLM 90X400MGRp.169 572.58