Zdroj: AISLP Výběr léku

FOSCAN 1 mg/ml inj. sol.
FOSCAN 4 mg/ml inj. sol.
injekční roztok

biolitec pharma Ltd., Dublin, Irsko.

Cytostatikum, léčivo používané při fotodynamické terapii.

Paliativní léčba pacientů s pokročilým skvamocelulárním karcinomem hlavy nebo krku, u kterých selhala předchozí terapie, a u kterých radioterapie, chirurgický zákrok či systémová chemoterapie nejsou vhodné.
Výčet balení

0025495INJ SOL 1X3.5ML/14MGRp.
0025496INJ SOL 1X5ML/20MGRp.
0029722INJ SOL 1X1ML/1MGRp.
0029723INJ SOL 1X3ML/3MGRp.
0029724INJ SOL 1X6ML/6MGRp.