Zdroj: AISLP Výběr léku

FORSTEO 20 mikrogramů/80 mikrolitrů inj. sol.
injekční roztok v předplněném peru

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Hormon, rekombinantní lidský parathormon.

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen a mužů, u kterých existuje zvýšené riziko zlomenin. U postmenopauzálních žen byl prokázán významný pokles výskytu zlomenin obratlů i nonvertebrálních zlomenin, ne však zlomenin proximálního femuru. Léčba osteoporózy spojené s trvalou terapií systémovými glukokortikoidy u žen a mužů, u kterých existuje zvýšené riziko zlomenin. Přípravek je určen pro dospělé.

0025491INJ SOL 1X2.4MLRp.8 893.39
0025492INJ SOL 3X2.4MLRp.