Zdroj: AISLP Výběr léku

FABRAZYME 5 mg inf. plv. csl.
FABRAZYME 35 mg inf. plv. csl.
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Genzyme Europe B.V., Naarden, Nizozemí.

Substituční enzymová terapie.

Dlouhodobá enzymatická substituční léčba u dospělých pacientů a dětí od 8 let s potvrzenou diagnózou Fabryho nemoci.
Výčet balení

0025483INF PLV SOL 1X35MGRp.75 159.46
0025484INF PLV SOL 5X35MGRp.
0025485INF PLV SOL 10X35MGRp.
0025486INF PLV SOL 1X5MGRp.
0025487INF PLV SOL 5X5MGRp.
0025488INF PLV SOL 10X5MGRp.