Zdroj: AISLP Výběr léku

DATSCAN 74 MBq/ml inj. sol.
injekční roztok

GE Healthcare Ltd., Little Chalfont, Buckinghamshire, Velká Británie.

Diagnostické radiofarmakum.

Pro zjišťování ztráty funkčních zakončení dopaminergních neuronů ve striatu: U pacientů s klinicky nejasným parkinsonským syndromem k rozlišení mezi esenciálním tremorem a parkinsonským syndromem spojeným s idiopatickou Parkinsonovou chorobou, mnohočetnou systémovou atrofií a progresivní supranukleární paralýzou. Jako pomůcka pro rozlišení pravděpodobné demence s Lewyho tělísky a Alzheimerovy choroby.

0025459INJ SOL 1X2.5MLRp.
0025460INJ SOL 1X5MLRp.