Zdroj: AISLP Výběr léku

NOXAFIL 40 mg/ml por. sus.
perorální suspenze

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Antimykotikum.

Léčba mykotických infekcí (invazivní aspergilóza, fusarióza, chromoblastomykóza, mycetom, kokcidioidomykóza, orofaryngeální kandidóza) u dospělých pacientů refrakterních k jiné léčbě nebo u pacientů, kteří tuto léčbu netolerují. Profylaxe invazivních mykotických infekcí u vysoce rizikových pacientů.

0025449POR SUS 1X105MLRp.10 386.95

NOXAFIL 100 mg por. tbl. ent.
enterosolventní tablety

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Antimykotikum.

Léčba mykotických infekcí (invazivní aspergilóza, fusarióza, chromoblastomykóza, mycetom, kokcidioidomykóza) u dospělých pacientů refrakterních k jiné léčbě nebo u pacientů, kteří tuto léčbu netolerují. Profylaxe invazivních mykotických infekcí u vysoce rizikových pacientů.

0210001POR TBL ENT 24X100MGRp.15 827.73
0210002POR TBL ENT 96X100MGRp.

NOXAFIL 300 mg inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Antimykotikum.

Léčba mykotických infekcí (invazivní aspergilóza, fusarióza, chromoblastomykóza, mycetom, kokcidioidomykóza) u dospělých pacientů refrakterních k jiné léčbě nebo u pacientů, kteří tuto léčbu netolerují. Profylaxe invazivních mykotických infekcí u vysoce rizikových pacientů.

0210146INF CNC SOL 1X16.7MLRp.