Zdroj: AISLP Výběr léku

XYREM 500 mg/ml por. sol.
perorální roztok

UCB Pharma Ltd., Slough, Berkshire, Velká Británie.

Léčivo nervového systému.

Léčba narkolepsie s kataplexií u dospělých pacientů.

0025444POR SOL 1X180MLRp.