Zdroj: AISLP Výběr léku

CYMBALTA 30 mg por. cps. etd.
CYMBALTA 60 mg por. cps. etd.
enterosolventní tvrdé tobolky

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Antidepresivum.

Léčba depresivní poruchy. Léčba diabetické periferní neuropatické bolesti. Léčba generalizované úzkostné poruchy. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.
Výčet balení

0025431POR CPS ETD 7X30MGRp.99.83
0025432POR CPS ETD 56X60MGRp.
0026110POR CPS ETD 500X60MGRp.
0026193POR CPS ETD 100X60MGRp.
0028388POR CPS ETD 28X30MGRp.
0028389POR CPS ETD 28X60MGRp.798.69
0028390POR CPS ETD 84X60MGRp.
0028391POR CPS ETD 98X60MGRp.
0029756POR CPS ETD 98X30MGRp.