Zdroj: AISLP Výběr léku

XERISTAR 30 mg por. cps. etd.
XERISTAR 60 mg por. cps. etd.
enterosolventní tvrdé tobolky

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Antidepresivum.

Léčba depresivní poruchy. Léčba diabetické periferní neuropatické bolesti. Léčba generalizované úzkostné poruchy. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.
Výčet balení

0025428POR CPS ETD 56X60MGRp.
0025429POR CPS ETD 7X30MGRp.
0026126POR CPS ETD 500X60MGRp.
0026194POR CPS ETD 100X60MGRp.
0028392POR CPS ETD 98X60MGRp.
0028393POR CPS ETD 84X60MGRp.
0028394POR CPS ETD 28X60MGRp.
0028395POR CPS ETD 28X30MGRp.