Zdroj: AISLP Výběr léku

TARCEVA 25 mg por. tbl. flm.
TARCEVA 100 mg por. tbl. flm.
TARCEVA 150 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Hertfordshire, Velká Británie.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Nemalobuněčný karcinom plic. V kombinaci s gemcitabinem k léčbě pacientů s metastazujícím nádorem pankreatu.
Výčet balení

0025418POR TBL FLM 30X25MGRp.
0025419POR TBL FLM 30X100MGRp.45 618.04
0025420POR TBL FLM 30X150MGRp.55 637.95