Zdroj: AISLP Výběr léku

FOSAVANCE 70 mg/2800 IU por. tbl. nob.
FOSAVANCE 70 mg/5600 IU por. tbl. nob.
tablety

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Bisfosfonát s vitaminem D.

Léčba postmenopauzální osteoporózy u pacientek s rizikem nedostatku vitaminu D. Přípravek Fosavance 70 mg/5600 IU je určen pro pacientky, které nedostávají suplementaci vitaminem D. Přípravky snižují riziko fraktur obratlů a proximálního femuru.
Výčet balení

0025413POR TBL NOB 2Rp.
0025414POR TBL NOB 4Rp.592.22
0025415POR TBL NOB 6Rp.
0025416POR TBL NOB 12Rp.1 776.67
0029953POR TBL NOB 2Rp.
0029954POR TBL NOB 4Rp.592.22
0029955POR TBL NOB 12Rp.1 776.68