Zdroj: AISLP Výběr léku

UVADEX 20 mikrogramů/ml sol. mod. snf.
roztok pro úpravu krevní frakce

Therakos (UK) Ltd., Wokingham, Berkshire, Velká Británie.

Imunomodulans.

S Therakos Cellex nebo se systémem pro fotoferézu UVAR XTS Photopheresis System k paliativní léčbě kožních projevů pokročilého stadia (T2-T4) kožních T-buněčných lymfomů (CTCL), a to pouze u těch pacientů, kteří nereagovali na jiné způsoby léčby.

0203393SOL MOD SNF 12X10MLRp.