Zdroj: AISLP Výběr léku

COVEREX por. tbl. nob.

Egis Pharmaceuticals Public Ltd.Co., Budapest, Maďarsko.

Antihypertenzivum, ACE inhibitor.

Léčba hypertenze. Léčba srdečního selhání. Stabilní ischemická choroba srdeční: snížení rizika kardiálních příhod u pacientů s infarktem myokardu a/nebo revaskularizací v anamnéze. Prevence recidivy cévní mozkové příhody v kombinaci s indapamidem u pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním v anamnéze.

0023748POR TBL NOB 30X4MGRp.48.27

COVEREX 8 mg por. tbl. nob.

Egis Pharmaceuticals Public Ltd.Co., Budapest, Maďarsko.

Antihypertenzivum, ACE inhibitor.

Léčba hypertenze; ke snížení rizika kardiovaskulárních příhod u pacientů s infarktem myokardu a/nebo revaskularizací v anamnéze.

0136170POR TBL NOB 30X8MGRp.96.53