Zdroj: AISLP Výběr léku

FENOFIX 200 mg por. cps. dur.
FENOFIX 267 mg por. cps. dur.

Ingers Industrial Solutions s.r.o., Brno, ČR.

Hypolipidemikum.

Léčba závažné hypertriglyceridemie s nebo bez nízké hladiny HDL cholesterolu. Smíšená hyperlipidemie, kdy je léčba statiny kontraindikována nebo není tolerována. Doplněk k léčbě statinem u smíšené hyperlipidemie u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem, u nichž triglyceridy ani HDL cholesterol nejsou dostatečně kontrolovány.
Výčet balení

0023509POR CPS DUR 28X267MGRp.
0023513POR CPS DUR 30X267MGRp.185.34
0023514POR CPS DUR 60X267MGRp.
0023518POR CPS DUR 90X267MGRp.556.04
0023519POR CPS DUR 20X200MGRp.
0023521POR CPS DUR 28X200MGRp.
0023523POR CPS DUR 30X200MGRp.138.83
0023526POR CPS DUR 60X200MGRp.
0023528POR CPS DUR 90X200MGRp.416.52
0023530POR CPS DUR 98X200MGRp.