Zdroj: AISLP Výběr léku

MYLERAN por. tbl. flm.

Aspen Pharma Trading Ltd., Dublin, Irsko.

Cytostatikum.

Přípravná léčba před transplantací krvetvorných progenitorových buněk v kombinaci s cyklofosfamidem, paliativní terapie chronické fáze chronické granulocytární leukemie, polycythaemia vera, některé případy esenciální trombocytemie a myelofibrózy.
Výčet balení

0192845POR TBL FLM 100X2MGRp.303.78
0192846POR TBL FLM 25X2MGRp.