Zdroj: AISLP Výběr léku

FOSAMAX 70 mg 1x TÝDNĚ por. tbl. nob.

Merck Sharp and Dohme B.V., Haarlem, Nizozemí.

Bisfosfonát.

Léčba osteoporózy u žen po menopauze. Přípravek snižuje riziko fraktur obratlů a proximálního femuru.
Výčet balení

0199160POR TBL NOB 2X70MG IIRp.
0199161POR TBL NOB 4X70MG IIRp.206.53
0199162POR TBL NOB 3X4X70MG IIRp.619.60