Zdroj: AISLP Výběr léku

CARDIOXANE inj. plv. sol.

Clinigen Healthcare Ltd., Burton-on-Trent, Staffordshire, Velká Británie.

Přípravek ke snížení toxicity protinádorové léčby.

Prevence chronické kumulativní kardiotoxicity způsobené doxorubicinem nebo epirubicinem u dospělých pacientek s pokročilým a/nebo metastazujícím nádorem prsu po předchozí léčbě kumulativní dávkou 300 mg/m2 doxorubicinu nebo předchozí kumulativní dávkou 540 mg/m2 epirubicinu, pokud je vyžadována další léčba antracyklinem.
Výčet balení

0201803INF PLV SOL 1X500MGRp.2 541.39
0201804INF PLV SOL 4X500MGRp.