Zdroj: AISLP Výběr léku

PROZAC por. cps. dur.

Eli Lilly ČR s.r.o., Praha, ČR.

Antidepresivum.

Dospělí: depresivní epizody, obsedantně-kompulzivní porucha, mentální bulimie. Děti a dospívající od 8 let: středně těžké až těžké depresivní epizody, jestliže deprese nereaguje po 4-6 sezeních na psychologickou terapii.

0021889POR CPS DUR 14X20MGRp.
0021890POR CPS DUR 28X20MGRp.123.20