Zdroj: AISLP Výběr léku

SERETIDE DISKUS 50/100 inh. plv. dos.
SERETIDE DISKUS 50/250 inh. plv. dos.
SERETIDE DISKUS 50/500 inh. plv. dos.

Glaxo Group Ltd., Brentford, Middlessex, Velká Británie.

Inhalační kortikosteroid a bronchodilatans (LABA).

Pravidelná léčba bronchiálního astmatu tam, kde je vhodné podávání kombinovaného přípravku (dlouhodobě působícího agonisty beta2-adrenoreceptorů a inhalačního kortikosteroidu). Symptomatická léčba pacientů s těžkou formou chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN).
Výčet balení

0020513INH PLV 1X28X50/100RGRp.
0031903INH PLV 1X28X50/250RGRp.
0042955INH PLV 1X28X50/500MCGRp.
0045958INH PLV 1X60X50/500MCGRp.1 780.88
0045961INH PLV 1X60X50/100RGRp.919.42
0045964INH PLV 1X60X50/250RGRp.1 252.54
0122303INH PLV 3X60X50/100RGRp.
0122304INH PLV 3X60X50/250RGRp.
0122305INH PLV 3X60X50/500MCGRp.

SERETIDE 25/50 INHALER inh. sus. pss.

Glaxo Group Ltd., Brentford, Middlessex, Velká Británie.

Inhalační kortikosteroid a bronchodilatans (LABA).

Pravidelná léčba astmatu u pacientů, pro které je vhodná kombinovaná aplikace bronchodilatačního léčiva a inhalačního kortikosteroidu.

0107826INH SUS PSS 120X25/50MCG+POČRp.932.37