Zdroj: AISLP Výběr léku

SUBCUVIA inj. sol.

Baxter AG, Wien, Rakousko.

Imunoglobulin, normální lidský, pro extravaskulární aplikaci.

Substituční léčba dospělých a dětí při syndromech primárního imunodeficitu jako: kongenitální agamaglobulinemie a hypogamaglobulinemie, běžný variabilní imunodeficit, závažný kombinovaný imunodeficit, deficit podtříd IgG s rekurentními infekcemi. Substituční léčba při myelomu nebo chronické lymfatické leukemii se závažnou sekundární hypogamaglobulinemií a rekurentními infekcemi.
Výčet balení

0019186INJ SOL 1X5MLRp.1 078.77
0019187INJ SOL 20X5MLRp.
0019188INJ SOL 1X10MLRp.2 157.54
0019189INJ SOL 20X10MLRp.