Zdroj: AISLP Výběr léku

SELENASE 500 mikrogramů inj. sol.
injekční roztok

byosin Arzneimittelwerk GmbH, Fellbach, SRN.

Soli a ionty pro parenterální aplikaci, selen.

Prokázaný deficit selenu, který nelze kompenzovat potravinovými zdroji.

0018760INJ SOL 2X10MLRp.
0018761INJ SOL 10X10MLRp.