Zdroj: AISLP Výběr léku

MYFORTIC 180 mg por. tbl. ent.
MYFORTIC 360 mg por. tbl. ent.

Novartis s.r.o., Praha, ČR.

Selektivní imunosupresivum.

V kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy k profylaxi akutní rejekce alogenního transplantátu ledvin u dospělých pacientů.
Výčet balení

0018696POR TBL ENT 50X360MGRp.
0018697POR TBL ENT 100X360MGRp.
0018698POR TBL ENT 120X360MGRp.3 063.56
0018699POR TBL ENT 250X360MGRp.
0018961POR TBL ENT 20X180MGRp.
0018962POR TBL ENT 50X180MGRp.
0018963POR TBL ENT 100X180MGRp.
0018964POR TBL ENT 120X180MGRp.2 297.73
0018965POR TBL ENT 250X180MGRp.