Zdroj: AISLP Výběr léku

ALKERAN inj. pso. lqf.

Aspen Pharma Trading Ltd., Dublin, Irsko.

Cytostatikum.

Aplikace arteriální perfuzí: lokalizovaný maligní melanom končetin; lokalizovaný sarkom měkkých tkání končetin. Nitrožilní aplikace v konvenčním dávkování: mnohočetný myelom. Nitrožilní aplikace ve vysoké dávce: mnohočetný myelom; pokročilý neuroblastom v dětském věku.
Výčet balení

0192841INJ PSO LQF 50MGRp.4 876.30

ALKERAN por. tbl. flm.

Aspen Pharma Trading Ltd., Dublin, Irsko.

Cytostatikum.

Mnohočetný myelom, ovariální adenokarcinom v pokročilém stadiu, karcinom prsu v pokročilém stadiu, polycythaemia rubra vera.

0192842POR TBL FLM 25X2MGRp.2 214.85