Zdroj: AISLP Výběr léku

CERTICAN 0.25 mg por. tbl. nob.
CERTICAN 0.5 mg por. tbl. nob.
CERTICAN 0.75 mg por. tbl. nob.
CERTICAN 1 mg por. tbl. nob.
tablety

Novartis s.r.o., Praha, ČR.

Selektivní imunosupresivum.

K profylaxi odmítnutí transplantovaného orgánu u dospělých pacientů s malým nebo středním imunologickým rizikem přijímajících alogenní transplantát ledvin nebo srdce, v kombinaci s cyklosporinem pro mikroemulzi a kortikosteroidy. K profylaxi odmítnutí transplantovaného orgánu u pacientů přijímajících transplantát jater, v kombinaci s takrolimem a kortikosteroidy.
Výčet balení

0016983POR TBL NOB 50X0.75MGRp.
0016984POR TBL NOB 60X0.75MGRp.8 850.01
0016985POR TBL NOB 100X0.75MGRp.
0016986POR TBL NOB 250X0.75MGRp.
0016987POR TBL NOB 50X1MGRp.
0016988POR TBL NOB 60X1MGRp.
0016989POR TBL NOB 100X1MGRp.
0016990POR TBL NOB 250X1MGRp.
0017003POR TBL NOB 50X0.25MGRp.
0017004POR TBL NOB 60X0.25MGRp.5 609.69
0017005POR TBL NOB 100X0.25MGRp.
0017006POR TBL NOB 250X0.25MGRp.
0206951POR TBL NOB 50X0.5MGRp.
0206952POR TBL NOB 60X0.5MGRp.
0206953POR TBL NOB 100X0.5MGRp.
0206954POR TBL NOB 250X0.5MGRp.

CERTICAN 0.1 mg por. tbl. dis.
CERTICAN 0.25 mg por. tbl. dis.
dispergovatelné tablety

Novartis s.r.o., Praha, ČR.

Selektivní imunosupresivum.

K profylaxi odmítnutí transplantovaného orgánu u dospělých pacientů s malým nebo středním imunologickým rizikem přijímajících alogenní transplantát ledvin nebo srdce, v kombinaci s cyklosporinem pro mikroemulzi a kortikosteroidy. K profylaxi odmítnutí transplantovaného orgánu u pacientů přijímajících transplantát jater, v kombinaci s takrolimem a kortikosteroidy.
Výčet balení

0206943POR TBL SUS 50X0.1MGRp.
0206944POR TBL SUS 60X0.1MGRp.
0206945POR TBL SUS 100X0.1MGRp.
0206946POR TBL SUS 250X0.1MGRp.
0206947POR TBL SUS 50X0.25MGRp.
0206948POR TBL SUS 60X0.25MGRp.
0206949POR TBL SUS 100X0.25MGRp.
0206950POR TBL SUS 250X0.25MGRp.