Zdroj: AISLP Výběr léku

STADAPRESS 10/12.5 mg por. tbl. flm.
STADAPRESS 20/12.5 mg por. tbl. flm.

Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel, SRN.

Antihypertenzivum, ACE inhibitor a diuretikum.

Esenciální hypertenze u pacientů, u nichž nedošlo k dostatečnému snížení krevního tlaku samotným quinaprilem nebo hydrochlorothiazidem.
Výčet balení

0016604POR TBL FLM 10Rp.
0016605POR TBL FLM 14Rp.
0016606POR TBL FLM 20Rp.
0016607POR TBL FLM 28Rp.
0016608POR TBL FLM 30Rp.71.61
0016609POR TBL FLM 42Rp.
0016610POR TBL FLM 50Rp.
0016611POR TBL FLM 56Rp.
0016612POR TBL FLM 98Rp.
0016613POR TBL FLM 100Rp.394.95
0016614POR TBL FLM 5X100Rp.
0016615POR TBL FLM 250Rp.
0016616POR TBL FLM 250Rp.
0016617POR TBL FLM 10Rp.
0016618POR TBL FLM 14Rp.
0016619POR TBL FLM 20Rp.
0016620POR TBL FLM 28Rp.
0016621POR TBL FLM 30Rp.86.40
0016622POR TBL FLM 42Rp.
0016623POR TBL FLM 50Rp.
0016624POR TBL FLM 56Rp.
0016625POR TBL FLM 98Rp.
0016626POR TBL FLM 100Rp.532.02
0016627POR TBL FLM 5X100Rp.