Zdroj: AISLP Výběr léku

UNASYN inj. plv. sol.
prášek pro injekční roztok

Pfizer s.r.o., Praha, ČR.

Širokospektré antibiotikum, kombinace ampicilinu a sulbaktamu (AMS).

Bakteriální infekce vyvolané citlivými mikroorganismy: infekce horních i dolních cest dýchacích, nitrobřišní infekce, infekce kostí, kloubů, kůže a měkkých tkání, gynekologické infekce, infekce močových cest, septikemie. Perioperačně ke snížení výskytu pooperačních ranných infekcí. Profylakticky k omezení pooperační sepse před ukončením těhotenství nebo před provedením císařského řezu.

0016600INJ PLV SOL 1X1.5GMRp.58.40